SĄVOKOS

Svetainė – suprastimada.lt, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.suprastimada.lt;

suprastimada.lt – VŠĮ „Suprasti mada“, Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, juridinio asmens kodas 304933459, registruotos buveinės adresas – V.Grybo g.34-111, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – arnoldas@suprastimada.lt.

Svetainės suprastimada.lt nuorodos – tai nuorodos Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas;

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

Svetainė – tai interneto svetainė adresu www.suprastimada.lt;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

Naujienlaiškiai – tai elektroninio pašto laiškai su specialiais pasiūlymais ar naujausia informacija apie renginius, siunčiami vartotojams, kurie yra patys užsiprenumeravę šią paslaugą svetainėje suprastimada.lt.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad svetainė suprastimada.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.

Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys (vardas ir el. pašto adresas) būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

suprastimada.lt neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, suprastimada.lt bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Svetainės administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotojo, ar jeigu Svetainės administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus suprastimada.lt bendrųjų taisyklių bei kitų Svetainės taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

Asmenys, norintys pateikti užklausą Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei vardą. Svetainėje nėra kuriamos vartotojų paskyros, o gautos užklausos, po atsakymo į jas, yra iš karto ištrinamos ir niekur nesaugomos.

Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.

Pirmoji Slapukų rūšis – suprastimada.lt, siekdama tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: arnoldas@suprastimada.lt

Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapukas: Pavadinimas: Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti redux_blast Slapukas yra skirtas interneto

svetainės funkcionalumui

realizuoti.

Įeinant į puslapį 3 dienos Unikalus ID numeris
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti cp-impression-added-forcp_id_f02eb Šiuo slapuku įrašoma ar vartotojas pamatė naujienlaiškio užsisakymo formą. Įeinant į puslapį 1 diena Reikšmė – „true“ arba „false“

 

ASMENS DUOMENŲ IŠTRYNIMAS

Svetainė ir svetainės naudojama užklausų forma, kurioje vartotojas palieka savo vardą ir el. pašto adresą, rašydamas užklausą, šių duomenų nesaugo, o el. paštu atsiunčia jas į suprastimada.lt pašto serverį, kur po užklausos atsakymo, visi gauti vartotojų duomenys yra ištrinami.

NAUJIENLAIŠKIAI

Svetainė siunčia elektroninius laiškus (naujienlaiškius) tik vartotojams, kurie yra patys užsiregistravę naujienlaiškių gavimui. Norėdamas užsiregistruoti naujienlaiškio gavimui Svetainėje, Vartotojas turi įvesti tam skirtose registracijos vietose savo elektroninio pašto adresą ir paspausti mygtuką „Registruotis“ arba registruojant Vartotojo paskyrą, varnele pažymėti, kad „sutinka gauti suprastimada.lt naujienlaiškius“.

Naujienlaiškius svetainė siunčia ne dažniau kaip 5 kartai per kalendorinį mėnesį.

Vartotojas gali atsisakyti gauti naujienlaiškius šiais būdais:

– gautame naujienlaiškyje pasirinkti, kad ateityje nebepageidauja gauti elektroninės svetainės siunčiamų naujienlaiškių;

– iš Vartotojui priklausančio elektroninio pašto parašyti laisvos formos prašymą elektroniniu paštu info@suprastimada.lt, kad elektroninio pašto adresas būtų pašalintas iš prenumeratorių sąrašų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti suprastimada.lt turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.

Kviečiame pasidairyti po mūsų puslapį, kuriame rasite daug informacijos apie mūsų veiklą ir būsimus renginius. 

Projekto partneriai