Viešosios įstaigos „Suprasti madą“ pagrindiniai tikslai – edukuoti ir telkti Lietuvos mados pramonėje dirbančių profesionalų bendruomenę, taip pat populiarinti madą tarp šioje pramonėje nedirbančių, bet ja nuoširdžiai besidominčių asmenų. Detaliau apie mūsų projektus skaitykite čia

Šiandien visos šios veiklos, taip pat ir įstaigos komandos darbas, visos nekomercinės iniciatyvos bei pilnos/dalinės stipendijos dalyvaujantiems mūsų mokymuose finansuojami iš pajamų, gautų pardavus bilietus į renginius, taip pat iš privačių steigėjų lėšų ir korporacinių rėmėjų skiriamos paramos. Jūs kiekvienas galite asmeniškai prisidėti prie „Suprasti madą“ iniciatyvos, skirdami mūsų organizacijai iki 1,2 % jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (iki 2020 m. galima buvo skirti iki 2 %).

Jūsų skirta parama bus panaudota įstaigos veiklai palaikyti, naujoms iniciatyvoms atsirasti, taip pat remti tiems mokymų dalyviams, kurie neturi pakankamai finansinių išteklių investuoti į būtinas žinias, kurios tam tikrais atvejais gali pakeisti gyvenimą. Mes savo ruožtu jau antrus metus stengiamės, kad mūsų projektuose savo patirtimi, žiniomis ir kontaktais dalytųsi  geriausi savo sričių ekspertai ir kad jų žodžiai pasiektų kuo daugiau ausų. 

Tam, kad skirtumėte savo paramą VšĮ „Suprasti madą“, iki liepos 1 d. (imtinai) pateikdami metinę pajamų deklaraciją turite:

 • pasirinktu būdu prisijungti prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS);
 • prisijungus viršutiniame horizontaliame EDS meniu pasirinkti „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu pasirinkti „Pildyti formą“;
 • pasirinkti „Prašymas skirti paramą“;
 • pildyti formą FR0512 v.4, kurioje užpildote visus (!) pažymėtus laukelius:
  • (!) Mokestinis laikotarpis: 2019
  • (!) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams:
  • (!) Gavėjo tipas: 2
  • (!) Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 304933459
  • (!) Mokesčio dalies paskirtis: naujos iniciatyvos  
  • (!) Mokesčio dalies dydis (procentais): iki 1,2 proc.

 

Mūsų rekvizitai:

Pavadinimas: VšĮ „Suprasti madą“
Įstaigos kodas: 304933459
Paramos sąskaita: LT057300010156658361